โลโก้เว็บไซต์ พิธีดำหัวอธิการและอาจารย์อาวุโส ประจำปี 2560 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

พิธีดำหัวอธิการและอาจารย์อาวุโส ประจำปี 2560

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 19 เมษายน 2560 โดย พัชราภรณ์ คำสร้อย จำนวนผู้เข้าชม 216 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

    วันพุธที่ 19 เมษายน 2560 คณะผู้บริหาร นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์วิเชษฐ ทิพย์ประเสริฐ ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากร พร้อมด้วยอาจารย์และเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย เข้าร่วมพิธีดำหัวอธิการและอาจารย์อาวุโส ตามจารีตประเพณีที่ปฏิบัติมาช้านาน โดยได้กล่าวขอสูมาคารวะและขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ หรือปี๋ใหม่เมือง ณ ลานหน้าอาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงรายออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา