โลโก้เว็บไซต์ 2017-04-19 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

 วันที่ : 2017-04-19

พิธีดำหัวอธิการและอาจารย์อาวุโส ประจำปี 2560
พุธ 19 เมษายน 2560 / ข่าวกิจกรรม

    วันพุธที่ 19 เมษายน 2560 คณะผู้บริหาร นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์วิเชษฐ ทิพย์ประเสริฐ ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากร พร้อมด้วยอาจารย์และเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย เข้าร่วมพิธีดำหัวอธิการและอาจารย์อาวุโส ตามจารีตประเพณีที่ปฏิบัติมาช้านาน โดยได้กล่าวขอสูมาคารวะและขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ หรือปี๋ใหม่เมือง ณ ลานหน้าอาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย >> อ่านต่อประกาศเรื่อง การขายทอดตลาดครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ ชำรุด จำนวน 55 รายการ
พุธ 19 เมษายน 2560 / ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศเรื่อง การขายทอดตลาดครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ ชำรุด จำนวน 55 รายการ รายละเอียดดังเอกสารแนบ ราคากลางเครื่องละ 2,500  บาท >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ชร. เข้าร่วมงานสภากาแฟ อำเภอพาน ครั้งที่ 6
พุธ 19 เมษายน 2560 / ข่าวกิจกรรม

    วันที่ 19 เมษายน 2560 เวลา 07.00 น. ตัวแทนบุคลากร มทร.ล้านนา เชียงราย นำโดย นางสาววรินยา อุโมงค์ นางสาวธีราพร ราชคมน์ และนางจันทร์เพ็ญ สุวรรณ์ เข้าร่วมงานสภากาแฟ อำเภอพาน ครั้งที่ 6 ณ สำนักงานธนาคารกรุงไทย จำกัด มหาชน สาขาพาน เป็นเจ้าภาพ ซึ่งมีท่านภัทรวดี ปัญญาบุญ นายอำเภอพาน เป็นประธานในการจัดงานสภากาแฟ ในครั้งนี้ และหน่วยงานราชการที่มาร่วมประกอบไปด้วย สาธารณสุขอ.พาน โรงพยาบาลพาน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และหน่วยงานภาครัฐในอำเภอพานทุกภาคส่วน >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 4 ทั้งหมด 4


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา