โลโก้เว็บไซต์ พิธีรดน้ำดำหัวผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ประจำปี 2560 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

พิธีรดน้ำดำหัวผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ประจำปี 2560

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 18 เมษายน 2560 โดย พัชราภรณ์ คำสร้อย จำนวนผู้เข้าชม 724 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

    วันอังคารที่ 18 เมษายน 2560 เวลา 15.30 น. บุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย เข้าร่วมพิธีสูมาคารวะ สระเกล้าดำหัว นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย รักษาการในตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย นายบุญเวทย์ ศรีพวงใจ นายศักดิ์ชาย วงศ์กนิษฐ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย และภริยา ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา