โลโก้เว็บไซต์ 2017-04-18 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

 วันที่ : 2017-04-18

พิธีรดน้ำดำหัวผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ประจำปี 2560
อังคาร 18 เมษายน 2560 / ข่าวกิจกรรม

    วันอังคารที่ 18 เมษายน 2560 เวลา 15.30 น. บุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย เข้าร่วมพิธีสูมาคารวะ สระเกล้าดำหัว นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย รักษาการในตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย นายบุญเวทย์ ศรีพวงใจ นายศักดิ์ชาย วงศ์กนิษฐ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย และภริยา ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 1 ทั้งหมด 1


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา