โลโก้เว็บไซต์ Tech Startup Club | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

Tech Startup Club

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 21 มีนาคม 2560 โดย พัชราภรณ์ คำสร้อย จำนวนผู้เข้าชม 270 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

    เมื่อวานนี้ (21 มีนาคม 2560) มทร.ล้านนา ชร. ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ “ดีป้า” จัดโครงการ Tech Startup Club เพื่อเปิดโลกทัศน์ให้กับน้องๆนักศึกษา ได้ศึกษาถึงวิธีคิด วิธีการทำงานในแบบของสตาร์ทอัพ อะไรบ้างที่ช่วยให้สตาร์ทอัพสามารถดำรงอยู่ และดำเนินต่อไปได้ และอะไรคือสิ่งที่ควรฉุกคิดทุกครั้งก่อนที่จะลงมือร่างแผนการทำธุรกิจ  ณ ห้อง innovation ชั้น 6 อาคารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย จังหวัดเชียงราย  โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์ณรงค์ เมตไตรพันธ์ อาจารย์ประจำหลักสูตรเทคนิคคอมพิวเตอร์ กล่าวเปิดงานต้อนรับคณะครูอาจารย์  นักศึกษา และวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิคือ คุณรัชวุฒิ พิชยาพันธ์ CEO และ  Co-Founder จาก Fixzy Co.,Ltd. นอกจากนี้ภายในกิจกรรมยังมีแขกรับเชิญสุดพิเศษผู้เป็นส่วนหนึ่งของทีมคณะกรรมการคัดเลือกผลงานโครงการ Digital Startup ได้แก่ ดร.ศรีหทัย พรามหณี หัวหน้าฝ่าย เอไอเอส สตาร์ทอัพ และคุณรังสรรค์ พรมประสิทธิ์ ประธานกรรมการบริหาร และผู้ก่อตั้ง บริษัท คิวคิว (ประเทศไทย) จำกัด ให้เกียรติมาร่วมให้คำแนะนำ แลกเปลี่ยนประสบการณ์มุมมองความคิด ในเรื่องของการพูดนำเสนอผลงานที่ดี และตรงจุด กระแทกใจผู้ฟังให้เกิดความสนใจ


คลังรูปภาพ : Tech Startup Club


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา