โลโก้เว็บไซต์ 2017-03-21 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

 วันที่ : 2017-03-21

วิศวกรรมอุตสาหการ ร่วมกับ บริษัท สิงห์คอร์เปอเรชั่น จำกัด จัดโครงการ “สิงห์ราชมงคลอาสาพัฒนาชุมชน”
อังคาร 21 มีนาคม 2560 / ข่าวกิจกรรม

    หลักสูตรวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลล้านนา เชียงราย ร่วมกับ บริษัท สิงห์คอร์เปอเรชั่น จำกัด จัดโครงการ “สิงห์ราชมงคลอาสาพัฒนาชุมชน” ครั้งที่ ๗ โดยสร้างเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง และสร้างเครื่องเล่นสนามเด็กเล่น เพื่อมอบให้กับโรงเรียนบ้านจะคือ หมู่ที่ ๑๐ ตําบลห้วยชมภู อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ในวันที่ ๖-๙ เมษายน ๒๕๖๐ และโครงการ “สิงห์ราชมงคลอาสาพัฒนาชุมชน” ครั้งที่ ๘ ณ โรงเรียนวัดสันป่าสัก ตำบลป่าสัก อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน ในวันที่ ๒๑-๒๓ เมษายน ๒๕๖๐ โดยนักศึกษาจะใช้เวลาว... >> อ่านต่อ


รายชื่อและหมายเลขประจำตัวผู้สมัครรับเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์
อังคาร 21 มีนาคม 2560 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

ตามประกาศคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการเรื่องการรับสมัครและการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการลงวันที่ 1 มีนาคม 2560 กำหนดให้มีกา... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ชร.นำนักศึกษาเข้าร่วมนำเสนอผลงานในโครงการ Tech startup รอบที่ 4
อังคาร 21 มีนาคม 2560 / ข่าวกิจกรรม

    เมื่อวานนี้ 21 มี.ค.2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิติพงษ์ สมไชยวงค์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิฑูรย์ พรมมี อาจารย์หลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า, อาจารย์หิรัญกฤษฎิ์ โลตุรัตน์, อาจารย์นุรักษ์ ไชยศรี และอาจารย์ณัฐพล อุ่นยัง อาจารย์หลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ได้นำนักศึกษาเข้าร่วมนำเสนอผลงานในโครงการ Tech startup รอบที่ 4 (คัดเลือก 40 ทีม)  ณ โรงแรมดวงตะวัน เชียงใหม่ ชั้น 24 จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งมทร.ล้านนา เชียงราย ได้ผ่านเข้ารอบการแข่งขันทั้งหมด จำนวน 3 ทีม ได้แก่ 1. ทีม  A060 Water detector  2. ทีม  A064 Fresh Buy และ 3. ทีม A120... >> อ่านต่อ


Tech Startup Club
อังคาร 21 มีนาคม 2560 / ข่าวกิจกรรม

    เมื่อวานนี้ (21 มีนาคม 2560) มทร.ล้านนา ชร. ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ “ดีป้า” จัดโครงการ Tech Startup Club เพื่อเปิดโลกทัศน์ให้กับน้องๆนักศึกษา ได้ศึกษาถึงวิธีคิด วิธีการทำงานในแบบของสตาร์ทอัพ อะไรบ้างที่ช่วยให้สตาร์ทอัพสามารถดำรงอยู่ และดำเนินต่อไปได้ และอะไรคือสิ่งที่ควรฉุกคิดทุกครั้งก่อนที่จะลงมือร่างแผนการทำธุรกิจ  ณ ห้อง innovation ชั้น 6 อาคารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย จังหวัดเชียงราย  โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์ณรงค์ เมตไตรพันธ์ อาจารย์ประจำหลักสูตรเทคนิคคอม... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 4 ทั้งหมด 4


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา