โลโก้เว็บไซต์ Tech Startup Club | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

Tech Startup Club

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 23 มีนาคม 2560 โดย มทร.ล้านนา เชียงรายTech Startup Club
    เมื่อวานนี้ (21 มีนาคม 2560) มทร.ล้านนา ชร. ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ “ดีป้า” จัดโครงการ Tech Startup Club เพื่อเปิดโลกทัศน์ให้กับน้องๆนักศึกษา ได้ศึกษาถึงวิธีคิด วิธีการทำงาน...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา