โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ชร.นำนักศึกษาเข้าร่วมนำเสนอผลงานในโครงการ Tech startup รอบที่ 4 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

มทร.ล้านนา ชร.นำนักศึกษาเข้าร่วมนำเสนอผลงานในโครงการ Tech startup รอบที่ 4

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 21 มีนาคม 2560 โดย พัชราภรณ์ คำสร้อย จำนวนผู้เข้าชม 436 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

    เมื่อวานนี้ 21 มี.ค.2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิติพงษ์ สมไชยวงค์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิฑูรย์ พรมมี อาจารย์หลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า, อาจารย์หิรัญกฤษฎิ์ โลตุรัตน์, อาจารย์นุรักษ์ ไชยศรี และอาจารย์ณัฐพล อุ่นยัง อาจารย์หลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ได้นำนักศึกษาเข้าร่วมนำเสนอผลงานในโครงการ Tech startup รอบที่ 4 (คัดเลือก 40 ทีม)  ณ โรงแรมดวงตะวัน เชียงใหม่ ชั้น 24 จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งมทร.ล้านนา เชียงราย ได้ผ่านเข้ารอบการแข่งขันทั้งหมด จำนวน 3 ทีม ได้แก่ 1. ทีม  A060 Water detector  2. ทีม  A064 Fresh Buy และ 3. ทีม A120 Agriculture Drone System for smart farming ซึ่งเป็นทีมที่คณะกรรมการและผู้ประกอบการให้ความสนใจเป็นอย่างมากออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา