โลโก้เว็บไซต์ ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติประชุมสรุปการดำเนินงาน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติประชุมสรุปการดำเนินงาน

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 13 มีนาคม 2560 โดย พัชราภรณ์ คำสร้อย จำนวนผู้เข้าชม 108 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 13 มี.ค.60 เวลา 10.30น. คณะผู้บริหารจากศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ เข้าร่วมประชุมสรุปการดำเนินงานของศูนย์เครือข่ายนาโนพลัสประจำภาคเหนือ ณ ห้องประชุมคณะวิทยาศาสตร์ฯออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา