โลโก้เว็บไซต์ 2017-03-13 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

 วันที่ : 2017-03-13

พิธีซ้อมย่อยรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2558
จันทร์ 13 มีนาคม 2560 / ข่าวกิจกรรม

มทร.ล้านนา ชร.จัดงานพิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จ การศึกษา ปีการศึกษา 2558 ในวันที่ 11-12 มีนาคม 2560 ณ ลานหน้าอาคารอำนวยการ มทร.ล้านนา ชร. โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดม สุธาคำ รองอธิการบดี มทร.ล้านนา เชียงรายให้เกียรติเป็นประธานในพิธีพร้อมกล่าวให้โอวาท แก่ว่าที่บัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ในวันที่ 23 มีนาคม 2560 ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี  >> อ่านต่อ


การสรรหาและพิจารณาคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ และผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน ประจำปี 2560
จันทร์ 13 มีนาคม 2560 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

            กรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จะดำเนินการสรรหาพิจารณาคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ และผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็ก            สามารถดาวน์โห... >> อ่านต่อ


เรียนเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ และนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ประจำปี 2560
จันทร์ 13 มีนาคม 2560 / ข่าวทุน/วิจัย ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวอบรม/เสวนา

เรียนเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ และนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ประจำปี 2560 ในวันอาทิตย์ ที่ 30 เมษายน 2560 ณ  อาคารศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยปทุมธานี>> รายละเอียดเพิ่มเติม >> อ่านต่อ


ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติประชุมสรุปการดำเนินงาน
จันทร์ 13 มีนาคม 2560 / ข่าวกิจกรรม

วันที่ 13 มี.ค.60 เวลา 10.30น. คณะผู้บริหารจากศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ เข้าร่วมประชุมสรุปการดำเนินงานของศูนย์เครือข่ายนาโนพลัสประจำภาคเหนือ ณ ห้องประชุมคณะวิทยาศาสตร์ฯ >> อ่านต่อ


ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยทางจิตวิทยาระดับชาติ: TNCP 2017
จันทร์ 13 มีนาคม 2560 / ข่าวทุน/วิจัย ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวอบรม/เสวนา

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยทางจิตวิทยาระดับชาติ:ชีวิตดีเปลี่ยนได้ ด้วยศาสตร์แห่งใจ Thailand National Conferrence on Psychology (TNCP 2017)Enabling Change and Quality of Life through Psychology.ในวัน 6-7 กรกฎาคม 2560 ณ  โรงแรมบางกอกชฎา กรุงเทพฯ>> รายละเอียดเพิ่มเติม >> อ่านต่อ


คณะวิทยาศาสตร์ฯ เชียงราย เข้าพบสหกรณ์ประมงพาน
จันทร์ 13 มีนาคม 2560 / ข่าวกิจกรรม

วันที่ 13 มี.ค.60 เวลา 9.00น. รองคณบดีฝ่ายวิจัย คณะวิทยาศาสตร์และบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ฯ เชียงราย เข้าพบสหกรณ์ประมงพานเพื่อหารือในการพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปจากปลานิล >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 6 ทั้งหมด 6


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา