โลโก้เว็บไซต์ คณะวิทยาศาสตร์ฯ เชียงรายพบปะผู้ประกอบการณ์เพาะเลี้ยงและแปรรูปปลานิล | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

คณะวิทยาศาสตร์ฯ เชียงรายพบปะผู้ประกอบการณ์เพาะเลี้ยงและแปรรูปปลานิล

เผยแพร่เมื่อ : อาทิตย์ 12 มีนาคม 2560 โดย พัชราภรณ์ คำสร้อย จำนวนผู้เข้าชม 243 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 12 มี.ค.60 เวลา 13.00-17.30น. รองคณบดีฝ่ายวิจัย คณะวิทยาศาสตร์ฯ และบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ฯ เชียงรายพบปะผู้ประกอบการณ์เพาะเลี้ยงและแปรรูปปลานิล เพื่อหาโจทย์วิจัยร่วมกัน ณ สหกรณ์ประมงพานออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา