โลโก้เว็บไซต์ 2017-03-12 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

 วันที่ : 2017-03-12

คณะวิทยาศาสตร์ฯ เชียงรายพบปะผู้ประกอบการณ์เพาะเลี้ยงและแปรรูปปลานิล
อาทิตย์ 12 มีนาคม 2560 / ข่าวกิจกรรม

วันที่ 12 มี.ค.60 เวลา 13.00-17.30น. รองคณบดีฝ่ายวิจัย คณะวิทยาศาสตร์ฯ และบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ฯ เชียงรายพบปะผู้ประกอบการณ์เพาะเลี้ยงและแปรรูปปลานิล เพื่อหาโจทย์วิจัยร่วมกัน ณ สหกรณ์ประมงพาน >> อ่านต่อจำนวนบทความ : 1 - 2 ทั้งหมด 2


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา