โลโก้เว็บไซต์ การถ่ายทอดสด พิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร มทร.ล้านนา ชร. วันที่ 12 มีนาคม 2560 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

การถ่ายทอดสด พิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร มทร.ล้านนา ชร. วันที่ 12 มีนาคม 2560

เผยแพร่เมื่อ : อาทิตย์ 12 มีนาคม 2560 โดย พัชราภรณ์ คำสร้อย จำนวนผู้เข้าชม 740 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา