โลโก้เว็บไซต์ บริษัท ไพรมัส จำกัด เข้ามาเปิดรับสมัคร | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

บริษัท ไพรมัส จำกัด เข้ามาเปิดรับสมัคร

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 8 กุมภาพันธ์ 2560 โดย พัชราภรณ์ คำสร้อย จำนวนผู้เข้าชม 131 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

      เช้าวันนี้ (8 กุมภาพันธ์ 2560) หลักสูตรวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ได้รับเกียรติจาก บริษัท ไพรมัส จำกัด เข้ามาเปิดรับสมัครพนักงานพร้อมกับสัมภาษณ์งาน สำหรับนักศึกษาที่กำลังจบใหม่ ในปีการศึกษา 2559 ณ ห้องประชุมลีลาวดี อาคารวิทยบริการ มทร.ล้านนา ชร.


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา