โลโก้เว็บไซต์ 2017-02-08 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

 วันที่ : 2017-02-08

จตุรมิตรลีค นัดที่2
พุธ 8 กุมภาพันธ์ 2560 / ข่าวกิจกรรม

เมื่อวานนี้ (8 กุมภาพันธ์ 2560) เวลา 18.00 น. จตุรมิตรนัดที่ 2 ระหว่างทีมมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (CRRU) VS ทีมอาจารย์และเจ้าหน้าที่ มทร.ล้านนา ชร. (AJ RMUTL FC) ผลการแข่งขันสกอร์ 4:3 ณ CRRU Sport Complex นัดหน้าทีม อาจารย์และเจ้าหน้าที่ มทร.ล้านนา ชร. (AJ RMUTL FC) เจอทีม อบจ.เชียงราย (CFC) ณ สนามกีฬากลางจังหวัดเชียงราย วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 >> อ่านต่อบริษัท ไพรมัส จำกัด เข้ามาเปิดรับสมัคร
พุธ 8 กุมภาพันธ์ 2560 / ข่าวกิจกรรม

      เช้าวันนี้ (8 กุมภาพันธ์ 2560) หลักสูตรวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ได้รับเกียรติจาก บริษัท ไพรมัส จำกัด เข้ามาเปิดรับสมัครพนักงานพร้อมกับสัมภาษณ์งาน สำหรับนักศึกษาที่กำลังจบใหม่ ในปีการศึกษา 2559 ณ ห้องประชุมลีลาวดี อาคารวิทยบริการ มทร.ล้านนา ชร. >> อ่านต่อ


ทำบุญคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์
พุธ 8 กุมภาพันธ์ 2560 / ข่าวกิจกรรม

          8 กุมภาพันธ์ 2560 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา ชร. จัดกิจกรรมโครงการ "ทำบุญคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์" โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ณภัทร ทิพย์ศรี หัวหน้าสาขาบริการธุรกิจ ประธานเปิดโครงการฯ ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้เป็นการรวมตัวกันของ นศ.คณะบริหารฯ ทุกสาขา เพื่อสืบสานวัฒนธรรมและสร้างความสัมพันธ์ระหว่างอาจารย์และนศ.ในแต่ละสาขา ณ ลานจอดรถ อาคาร... >> อ่านต่อ


การประกวดสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี พ.ศ. 2560
พุธ 8 กุมภาพันธ์ 2560 / ข่าวทุน/วิจัย ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

ด้วยกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับมูลนิธิบัวหลวง จัดกิจกรรม “การประกวดสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี พ.ศ. 2560” โดยข้อกำหนดสำหรับการประกวด "เครื่องจักรกล พลังงาน และสิ่งแวดล้อม เพื่อการเกษตร ประจำปี 2560">> รายละเอียดเพิ่มเติม >> อ่านต่อ


ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมสัมมนาและนิทรรศการวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 13
พุธ 8 กุมภาพันธ์ 2560 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวอบรม/เสวนา

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมสัมมนาและนิทรรศการวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 13 ระหว่างวันที่ 8-12 กรกฎาคม 2560ณ University of Myazaki ประเทศญี่ปุ่น>> รายละเอียดเพิ่มเติม >> อ่านต่อ


ขอเชิญชวนส่งบทความวิจัยเพื่อนำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับชาติ “มศว วิจัย” ครั้งที่ 10
พุธ 8 กุมภาพันธ์ 2560 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวอบรม/เสวนา

ขอเชิญชวนส่งบทความวิจัยเพื่อนำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับชาติ “มศว วิจัย” ครั้งที่ 10วันที่ 20-21 กรกฎาคม 2560 ณ อาคารนวัตกรรม มหาวิทยาลัยศรีนครินทณ์วิโรฒ ประสานมิตร กรุงเทพมหานคร>> รายละเอียดเพิ่มเติม >> อ่านต่อ


ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการ
พุธ 8 กุมภาพันธ์ 2560 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวอบรม/เสวนา

ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง “การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยไม่อยากอย่างที่คิด”วันที่ 27-29 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุมชั้น 2 สถาบันเกษตราธิการ ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน>> รายละเอียดเพิ่มเติม >> อ่านต่อ


ขอเชิญส่งบทความและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประชุมวิชาการเครือข่ายด้านการจัดการชุมชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนระดับชาติ ครั้งที่ 2
พุธ 8 กุมภาพันธ์ 2560 / ข่าวทุน/วิจัย ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวอบรม/เสวนา

ขอเชิญส่งบทความและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประชุมวิชาการเครือข่ายด้านการจัดการชุมชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนระดับชาติ ครั้งที่ 2 ในวันที่ 29 เมษายน 2560 ณ คณะศิลปะศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา>> รายละเอียดเพิ่มเติม >> อ่านต่อ


ขอเชิญร่วมนำเสนอผงานในการสัมมนาเชิงปฎิบัติการ
พุธ 8 กุมภาพันธ์ 2560 / ข่าวทุน/วิจัย ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวอบรม/เสวนา

ขอเชิญร่วมนำเสนอผงานในการสัมมนาเชิงปฎิบัติการ “มหาวิทยาลัยกับพันธกิจสัมพันธ์เพื่อสังคมและการเรียนรู้ควบคู่การทำงาน” ในวันที่ 24-26 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุมตุมปัง อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช>> รายละเอียดเพิ่มเติม >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 10 ทั้งหมด 11


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา