โลโก้เว็บไซต์ หลักสูตรวิศกรรมโยธาจัดบรรยายพิเศษ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

หลักสูตรวิศกรรมโยธาจัดบรรยายพิเศษ

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 6 กุมภาพันธ์ 2560 โดย พัชราภรณ์ คำสร้อย จำนวนผู้เข้าชม 761 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 16.30 น. สาขาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา เชียงราย จัดบรรยายพิเศษเรื่องความเสียหายต่อโครงสร้างจากภัยพิบัติกรณีศึกษาประเทศญี่ปุ่นและการเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติ ให้กับนักศึกษาวิศวกรรมโยธาโดยมี Assistant Prof.Dr. Natt Leelawat จาก International Research Institute of Disaster Science. TOHOKU University Japan มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ ณ อาคารวิศวกรรมโยธา มทร.ล้านนา เชียงรายออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา