โลโก้เว็บไซต์ ประชุมสัมมนาการเชื่อมโยงการค้าเมืองชายแดน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

ประชุมสัมมนาการเชื่อมโยงการค้าเมืองชายแดน

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 6 กุมภาพันธ์ 2560 โดย พัชราภรณ์ คำสร้อย จำนวนผู้เข้าชม 257 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          อาจารย์ธนากร สร้อยสุวรรณ รองผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากร มทร.ล้านนา เชียงราย เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยฯ เข้าร่วมการประชุมสัมมนาการเชื่อมโยงการค้าเมืองชายแดนและการแก้ไขปัญหาอุปสรรคทางการค้าชายแดนการค้าผ่านแดนและโลจิสติกส์ ในระหว่างวันที่ 6-8 กุมภาพันธ์ 2560 ณ โรงแรมเทวราช จังหวัดน่าน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ส่งเสริมและพัฒนาการขับเคลื่อนเศรษฐกิจชายแดนของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 โดยเพิ่มช่องทางการค้า การสร้างเครือข่ายและการสร้างความสัมพันธ์ทางการค้ากับประเทศเพื่อนบ้านออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา