โลโก้เว็บไซต์ 2017-02-06 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

 วันที่ : 2017-02-06

ลงนามบันทึกตกลงความร่วมมือยกระดับผู้ประกอบการโอทอปและเอสเอ็มอี ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
จันทร์ 6 กุมภาพันธ์ 2560 / ข่าวกิจกรรม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา นำโดย รองศาสตราจารย์นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ดร.ภาสวรรธน์ วัชรดำรงค์ศักดิ์ รองอธิการบดีด้านวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี อาจารย์ภฤศพงศ์ เพชรบุล ผู้อำนวยการสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมพิธีลงนามบันทึกตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา กับ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย โดยมีนางลักษมี ปลั่งแ... >> อ่านต่อ


สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงราย เข้าพบผู้บริหาร
จันทร์ 6 กุมภาพันธ์ 2560 / ข่าวกิจกรรม

           วันนี้ (6 กุมภาพันธ์ 2560) เวลา 13.30 น. ตัวแทนจากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงราย เข้าพบผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดม สุธาคำ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย เพื่อมอบกระเช้าของขวัญเนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ ปี 2560 ณ อาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย >> อ่านต่อ


หลักสูตรวิศกรรมโยธาจัดบรรยายพิเศษ
จันทร์ 6 กุมภาพันธ์ 2560 / ข่าวกิจกรรม

          เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 16.30 น. สาขาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา เชียงราย จัดบรรยายพิเศษเรื่องความเสียหายต่อโครงสร้างจากภัยพิบัติกรณีศึกษาประเทศญี่ปุ่นและการเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติ ให้กับนักศึกษาวิศวกรรมโยธาโดยมี Assistant Prof.Dr. Natt Leelawat จาก International Research Institute of Disaster Science. TOHOKU University Japan มาเป็น... >> อ่านต่อ


ประชุมสัมมนาการเชื่อมโยงการค้าเมืองชายแดน
จันทร์ 6 กุมภาพันธ์ 2560 / ข่าวกิจกรรม

          อาจารย์ธนากร สร้อยสุวรรณ รองผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากร มทร.ล้านนา เชียงราย เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยฯ เข้าร่วมการประชุมสัมมนาการเชื่อมโยงการค้าเมืองชายแดนและการแก้ไขปัญหาอุปสรรคทางการค้าชายแดนการค้าผ่านแดนและโลจิสติกส์ ในระหว่างวันที่ 6-8 กุมภาพันธ์ 2560 ณ โรงแรมเทวราช จังหวัดน่าน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ส่งเสริมและพัฒนาการขับเคลื่อนเศรษฐกิจชายแดนของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 โดยเพิ่มช่... >> อ่านต่อจำนวนบทความ : 1 - 5 ทั้งหมด 5


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา