โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ชร. ร่วมงานพระราชทานเพลิงศพท่านพระครูอนุกูลวัฒนกิจ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

มทร.ล้านนา ชร. ร่วมงานพระราชทานเพลิงศพท่านพระครูอนุกูลวัฒนกิจ

เผยแพร่เมื่อ : อาทิตย์ 22 มกราคม 2560 โดย พัชราภรณ์ คำสร้อย จำนวนผู้เข้าชม 832 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          เช้าวันนี้ 22 มกราคม 2560 คณาจารย์ บุคลากร สโมสรนักศึกษา และนักศึกษาสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า มทร.ล้านนา ชร. เข้าร่วมงานพระราชทานเพลิงศพท่านพระครูอนุกูลวัฒนกิจ อดีตเจ้าอาวาส และเจ้าคณะตำบล ณ วัดห้วยทรายขาว อ.พาน จ.เชียงรายออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา