โลโก้เว็บไซต์ พิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร (100 วัน) ช่วงเย็น | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

พิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร (100 วัน) ช่วงเย็น

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 20 มกราคม 2560 โดย พัชราภรณ์ คำสร้อย จำนวนผู้เข้าชม 194 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2560 เวลา 17.30 น. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนจัดพิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร (100 วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยวงดุริยางค์โรงเรียนพานพิทยาคมบรรเลงเพลงพระราชนิพนธ์ และเพลงเทิดพระเกียรติพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ โดยมีท่านภัทราวดี ปัญญาบุญ นายอำเภอพานให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ ดร.นํายุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และหน่วยงานทุกส่วนในอำเภอพานมาเป็นเกียรติร่วมงาน ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา