โลโก้เว็บไซต์ อุตสาหการและโลจิสติกส์ออกค่ายอาสาวันเด็กแห่งชาติ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

อุตสาหการและโลจิสติกส์ออกค่ายอาสาวันเด็กแห่งชาติ

เผยแพร่เมื่อ : เสาร์ 14 มกราคม 2560 โดย พัชราภรณ์ คำสร้อย จำนวนผู้เข้าชม 127 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

         หลักสูตรวิศวกรรมอุตสาหการและโลจิสติกส์ มทร.ล้านนา เชียงราย นำนักศึกษาออกค่ายอาสา ช่วยปรับปรุงและซ่อมแซมถนน และทาสีสนามเด็กเล่น เพื่อให้มีความแข็งแรงและความปลอดภัยของผู้ใช้ และทำกิจกรรมวันเด็กร่วมกับน้องๆตลอดจนกิจกรรมนันทนาการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างครู นักเรียน ระหว่างวันที่ 12-14 มกราคม 2560 ณ โรงเรียนบ้านจะคือ ตำบลห้วยชมพู อำเภอเมือง จังหวัดเชียงรายออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา