โลโก้เว็บไซต์ 2017-01-14 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

 วันที่ : 2017-01-14

" เด็กไทยใส่ใจศึกษา พาชาติมั่นคง "
เสาร์ 14 มกราคม 2560 / ข่าวกิจกรรม

งานวันเด็กแห่งขาติ วันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2560 กิจกรรมการให้ความรู้ความบัณเทิงกับเด็กที่เข้ามาร่วมงาน จาก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาตร์ การออกร้านแจกของรางวัลจากหน่วยงานต่างๆ การแข่งขันฟุตบอลชาย 7 คน รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี และอายุไม่เกิน 15 ปี พร้อมทั้งการแข่งขันสตรีทบาสเกตบอล ที่ อาคารอเนกประสงค์ ณ มหาวิทยาลัยเ... >> อ่านต่อ


อุตสาหการและโลจิสติกส์ออกค่ายอาสาวันเด็กแห่งชาติ
เสาร์ 14 มกราคม 2560 / ข่าวกิจกรรม

         หลักสูตรวิศวกรรมอุตสาหการและโลจิสติกส์ มทร.ล้านนา เชียงราย นำนักศึกษาออกค่ายอาสา ช่วยปรับปรุงและซ่อมแซมถนน และทาสีสนามเด็กเล่น เพื่อให้มีความแข็งแรงและความปลอดภัยของผู้ใช้ และทำกิจกรรมวันเด็กร่วมกับน้องๆตลอดจนกิจกรรมนันทนาการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างครู นักเรียน ระหว่างวันที่ 12-14 มกราคม 2560 ณ โรงเรียนบ้านจะคือ ตำบลห้วยชมพู อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย >> อ่านต่อ


วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560
เสาร์ 14 มกราคม 2560 / ข่าวกิจกรรม

           เช้าวันที่ 14 มกราคม 2560 ที่ผ่านมา สโมสรนักศึกษา มทร.ล้านนา เชียงราย และนักศึกษาแต่ละหลักสูตรร่วมกันจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560 โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิเชษฐ ทิพย์ประเสริฐ ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากร เป็นประธานเปิดงาน ซึ... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 3 ทั้งหมด 3


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา