โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ชร. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

มทร.ล้านนา ชร. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย

เผยแพร่เมื่อ : เสาร์ 7 มกราคม 2560 โดย พัชราภรณ์ คำสร้อย จำนวนผู้เข้าชม 222 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          เมื่อวานนี้ ( 6 มกราคม 2560 ) อาจารย์ธนากร สร้อยสุวรรณ อาจารย์ประจำสาขาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม ตัวแทนผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงรายประจำเดือนมกราคม 2560 และมอบกระเช้าของขวัญ เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2560 ณ ห้องประชุม สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงรายออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา