โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ชร. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

มทร.ล้านนา ชร. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 13 มกราคม 2560 โดย มทร.ล้านนา เชียงรายมทร.ล้านนา ชร. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย
          เมื่อวานนี้ ( 6 มกราคม 2560 ) อาจารย์ธนากร สร้อยสุวรรณ อาจารย์ประจำ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา