โลโก้เว็บไซต์ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) สวัสดีปีใหม่ 2560 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) สวัสดีปีใหม่ 2560

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 9 มกราคม 2560 โดย พัชราภรณ์ คำสร้อย จำนวนผู้เข้าชม 608 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

         เช้าวันนี้ 9 มกราคม 2560  คุณขวัญยืน บวรสิทธิปัญญา ผู้จัดการส่วนโทรศัพท์จังหวัดเชียงราย ตัวแทนบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เข้าสวัสดีปีใหม่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย โดยมีคุณรัญชนา นำอิน หัวหน้างานทรัพยากรมนุษย์ เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยฯ รับมอบกระเช้าและมอบของที่ระลึก ณ อาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงรายออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา