โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา เชียงราย สอบสัมภาษณ์นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567 รอบ 2.1 และ 3.1 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

มทร.ล้านนา เชียงราย สอบสัมภาษณ์นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567 รอบ 2.1 และ 3.1

เผยแพร่เมื่อ : เสาร์ 20 เมษายน 2567 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 342 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

            วันที่ 20 เมษายน 2567 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ได้ดำเนินการสอบสัมภาษณ์ และ/หรือ สอบปฏิบัติ ซึ่งพิจารณาจาก  คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร วุฒิการศึกษาเดิม ความรู้ความสามารถ การแต่งกาย บุคลิกภาพ โดยเกณฑ์คะแนนคัดเลือกให้เป็นไปตามประกาศฯของแต่ละคณะ โดยกำหนดให้ประกาศผลการสอบสัมภาษณ์ในวันที่ 23 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น.เป็นต้นไป ทาง https://entrance.rmutl.ac.th/main/page/R3-67 

ภาพ: รัตนโชค ผาคำ

ข่าว: กิ่งกานต์  สาริวาทออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา