โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ชร. จัดงานตานก๋วยสลาก | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

มทร.ล้านนา ชร. จัดงานตานก๋วยสลาก

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 2 พฤศจิกายน 2559 โดย พัชราภรณ์ คำสร้อย จำนวนผู้เข้าชม 107 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

             วันนี้ (2 พฤศจิกายน 2559) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ ร่วมกับคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา ชร. จัดงานประเพณี “ตานก๋วยสลาก” ราชมงคลล้านนา เชียงราย (โครงการข่วงวัฒนธรรมราชมงคลล้านนา สืบสานตำนานภูมิปัญญาท้องถิ่นเชียงราย ครั้งที่ 3) โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณภัทร ทิพย์ศรี หัวหน้าสาขาบริหารธุรกิจ เป็นประธานในพิธี และได้รับเกียรติจาก ดร.บุญยืน ทูปแป้น ผู้อำนวยการโรงเรียน อบต.ทรายขาว (บ้านท่าฮ้อ) เป็นวิทยากรในงาน ซึ่งบรรยากาศภายในงาน เต็มไปด้วยนักศึกษาและชาวบ้านในระแวกใกล้เคียงเข้าร่วมพิธี ณ ลานกิจกรรม อาคารบริหารธุรกิจและศิลปะศาสตร์ (ฝั่งศึกษา) มทร.ล้านนา เชียงราย


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา