โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ชร.เข้าร่วมการแข่งขันหมากล้อม | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

มทร.ล้านนา ชร.เข้าร่วมการแข่งขันหมากล้อม

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 7 พฤศจิกายน 2559 โดย พัชราภรณ์ คำสร้อย จำนวนผู้เข้าชม 492 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

    

           มทร.ล้านนา ชร. ส่งนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขัน “North Pre-University Go Toumament 2016”  ในระหว่างวันที่ 4-6 พฤศจิกายน 2559 เพื่อเป็นการเผยแพร่และพัฒนาฝีมือการเล่นหมากล้อม อันจะนำไปสู่การฝึกทักษะ ความรอบครอบ การวางแผนอย่างมีกลยุทธ์ การตัดสินใจอย่างมีเหตุผล และการสร้างความสัมพันธ์อันดีในหมู่คณะต่างสถาบัน โดยผลการแข่งขัน มทร.ล้านนา ชร. ชนะ ม.นอร์ทเชียงใหม่ 1-0 ณ โรงแรมพิมานอินน์ จังหวัดเชียงราย โดยมีอาจารย์ณรงค์ เมตไตรพันธ์ และอาจารย์ยุพิน วรกุลชน อาจารย์ผู้ควบคุมทีมออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา