โลโก้เว็บไซต์ เลือกตั้งคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

เลือกตั้งคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 2 พฤศจิกายน 2559 โดย พัชราภรณ์ คำสร้อย จำนวนผู้เข้าชม 168 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

         

          เช้าวันนี้ ( 2 พฤศจิกายน 2559) คณาจารย์ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย และบุคลากรสายสนับสนุนข้าราชการพลเรือน มทร.ล้านนา เชียงราย หน่วยเลือกตั้งที่ 3 เริ่มทยอยมาใช้สิทธิเลือกตัวแทน อาจารย์/ ข้าราชการพลเรือน เพื่อไปทำหน้าที่กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 15.00 น. ณ ลานข้างห้องบุคลากร ชั้น 2 อาคารอำนวยการออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา