โลโก้เว็บไซต์ ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์ได้รับการผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร  ประจำปีการศึกษา 2566 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์ได้รับการผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร ประจำปีการศึกษา 2566

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 12 กุมภาพันธ์ 2567 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 187 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

               ตามที่ งานกิจการนักศึกษา เปิดรับสมัครนักศึกษาที่เกิดในปี พ.ศ. 2546 ที่มีอายุ 20 ปี บริบูรณ์ขึ้นไป ให้ดำเนินการส่งสำเนาเอกสารประกอบการขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร ตั้งบัดนี้ – 30 พฤศจิกายน 2566 นั้น บัดนี้ งานกิจการนักศึกษา ได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ยื่นของผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร ประจำปี 2566 >>>คลิกดูรายชื่อ<<< และให้ดำเนินการดังต่อไปนี้
               1. นักศึกษาที่มีรายชื่อให้ดำเนินการติดต่อเพื่อรายงานตัวต่อเจ้าหน้าที่สัสดีประจำอำเภอตามหมายเรียก (สด.35)
               2. นักศึกษาที่ไม่มีรายชื่อสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ คุณจิณณ์ณิชา  อินยะพรม (พี่จอม) หน่วยนักศึกษาวิชาทหาร อาคารศูยน์วัฒนธรรม มทร.ล้านนา เชียงราย หรือสอบถามที่ ID-Line : 0956757675ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา