โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา เชียงราย มอบบ้านผู้ยากไร้หลังที่สอง | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

มทร.ล้านนา เชียงราย มอบบ้านผู้ยากไร้หลังที่สอง

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 7 กุมภาพันธ์ 2567 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 31 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

                                วันพุธที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 รองศาสตราจารย์วิเชษฐ  ทิพย์ประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักงานบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณภัทร  ทิพย์ศรี รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัฐพล เกติยศ รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์, นางณัชชา ทิพย์ประเสริฐ ผู้อำนวยการกองการศึกษา และคณาจารย์ มทร.ล้านนา เชียงราย ร่วมพิธีมอบบ้านให้แก่ผู้ยากไร้ เพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อน ภายใต้กิจกรรมโครงการซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้ และผู้ด้อยโอกาส ในพื้นที่อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย โดยมีนายวุฒิกร คำมา นายอำเภอพาน เป็นประธานในพิธีมอบบ้านให้แก่ผู้ยากไร้ แก่นางชื่น ใจสูง อยู่บ้านเลขที่ 388 ม.14 บ้านป่ากว๋าวกลาง ต.เมืองพาน อ.พาน จ.เชียงราย โดยเดิมสภาพบ้านทรุดโทรมและพื้นที่บ้านต่ำทำให้เกิดน้ำท่วม ซึ่ง มทร.ล้านนา เชียงราย ได้นำนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้าร่วมปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้มั่นคงถาวร และถูกสุขอนามัย โดยโครงการปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้ยากไร้ในพื้นที่อำเภอพานนี้ ได้รับงบประมาณจากการดำเนินงานร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ร่วมกับ อำเภอพาน, มูลนิธิปิยะวรรณพิพัฒน์เพื่อสังคม, องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพาน , กิ่งกาชาดอำเภอพาน, กองทุนคนพานไม่ทิ้งกัน, ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอพานและผู้ใจบุญที่ร่วมบริจาคเงินทุนทุกท่าน เพื่อให้ประชาชนที่ยากไร้ มีที่อยู่อาศัยที่มั่นคง ทั้งยังเป็นการสงเคราะห์ผู้ยากไร้ ด้อยโอกาส ยกระดับคุณภาพชีวิตให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

"หนึ่งในภารกิจแห่งความใส่ใจของมหาวิทยาลัยที่มีต่อชุมชน : University of Empathy"

ภาพ/ข่าว:นางสาวกิ่งกานต์  สาริวาทออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา