โลโก้เว็บไซต์ ประกาศ ประกวดราคาจ้างจ้างเหมางานตัดหญ้าและตัดแต่งไม้พุ่ม ประจำเดือน ก.พ. 67 - ก.ย. 67 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

ประกาศ ประกวดราคาจ้างจ้างเหมางานตัดหญ้าและตัดแต่งไม้พุ่ม ประจำเดือน ก.พ. 67 - ก.ย. 67 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 5 มกราคม 2567 โดย พัชราภรณ์ คำสร้อย จำนวนผู้เข้าชม 97 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา