โลโก้เว็บไซต์ ประกาศประกวดราคาจ้างจ้างเหมางานรักษาความปลอดภัย ประจำเดือน ม.ค. 67 - ก.ย. 67 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

ประกาศประกวดราคาจ้างจ้างเหมางานรักษาความปลอดภัย ประจำเดือน ม.ค. 67 - ก.ย. 67 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 26 ธันวาคม 2566 โดย พัชราภรณ์ คำสร้อย จำนวนผู้เข้าชม 132 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา