โลโก้เว็บไซต์ ประกาศแผนจ้างดำเนินโครงการจัดทำระบบฐานข้อมูลศิษย์เก่าแบบ Digial Card จำนวน ๑ งาน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

ประกาศแผนจ้างดำเนินโครงการจัดทำระบบฐานข้อมูลศิษย์เก่าแบบ Digial Card จำนวน ๑ งาน

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 29 กันยายน 2566 โดย อนุพงศ์ ส่วนบุญ จำนวนผู้เข้าชม 243 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา