โลโก้เว็บไซต์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งประเภทสายสนับสนุน สังกัด มทร.ล้านนา เชียงราย | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งประเภทสายสนับสนุน สังกัด มทร.ล้านนา เชียงราย

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 21 สิงหาคม 2566 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 277 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ตำแหน่งประเภทสายสนับสนุน

สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

------------------------------------------

                   ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ลงวันที่ 4 สิงหาคม 2566 ได้ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไป เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ประเภทสายสนับสนุน สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี  ราชมงคลล้านนา เชียงราย โดยได้ดำเนินการรับสมัครตั้งแต่วันที่ 4 – 18 กรกฎาคม 2566 นั้น

                   บัดนี้ การรับสมัครได้เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกในวันที่ 28 สิงหาคม 2566 โดยมีรายละเอียดตามเอกสาร แนบท้ายประกาศฉบับนี้

เอกสารแนบ >>> ประกาศ มหาวิทยาลัยฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งประเภทสายสนับสนุน สังกัด มทร.ล้านนา เชียงรายออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา