โลโก้เว็บไซต์ ประกาศรายชื่่อนักศึกษาที่ได้รับทุน สำหรับนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเด่น  เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจกับนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2/2565 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

ประกาศรายชื่่อนักศึกษาที่ได้รับทุน สำหรับนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเด่น เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจกับนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2/2565

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 26 พฤษภาคม 2566 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 909 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

                        ตามประกาศจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เรื่อง  รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุน สำหรับนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเด่น  เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจกับนักศึกษา หน่วยสวัสดิการและบริการนักศึกษา  งานกิจการนักศึกษา  กองการศึกษาเชียงราย ขอประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนสำหรับนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเด่น ประจำภาคเรียนที่ 2/2565 ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย  จำนวน 15 ทุน ดังรายชื่อที่แนบมาพร้อมนี้  นักศึกษาที่มีรายชื่อรับทุนดังกล่าว ให้ส่งหลักฐานการรับทุนที่ห้องพยาบาล สำนักงานกิจการนักศึกษา (ศูนย์วัฒนธรรมชั้น2) ตั้งแต่วันที่ บัดนี้ – 16 มิถุนายน 2566  เวลา 08.30 – 16.30 น หรือส่งไปรษณีย์ที่อยู่ งานสวัสดิการและบริการนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย (ทุนเรียนดี) 99  หมู่10 ตำบลทรายขาว อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย 57120 เอกสารแนบดังนี้

1.เอกสารใบสำคัญรับเงิน                                                                จำนวน 2 แผ่น

2.หนังสือขอรับเงินผ่านธนาคาร                                                       จำนวน 2 แผ่น

3.สำเนาบัตรนักศึกษาพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง                                 จำนวน 2 แผ่น

4.สำเนาบัตรประชาชนพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง                                จำนวน 2 แผ่น

5.หน้าบัญชีธนาคารกรุงไทยพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง                         จำนวน 2 แผ่น

                    >>>>ดาวน์โหลดไฟล์รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาที่นี่<<<<

*****ติดต่อสอบถาม นางสาวจิณณ์ณิชา  อินยะพรม

Tel. 053-723979 ต่อ 2002

ID:Line 0956757675ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา