โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา เชียงราย เข้าร่วมลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กับ สมาคมอสังหาริมทรัพย์ เชียงราย | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

มทร.ล้านนา เชียงราย เข้าร่วมลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กับ สมาคมอสังหาริมทรัพย์ เชียงราย

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 24 มีนาคม 2566 โดย สีไร กันตุ่น จำนวนผู้เข้าชม 89 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          วันที่ 24 มีนาคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิเชษฐ  ทิพย์ประเสริฐ ผู้ช่วยอธิการบดี เชียงราย ร่วมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณภัทร  ทิพย์ศรี ผู้อำนวยการกองการศึกษาเชียงราย และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัฐพล เกติยศ อาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กับ สมาคมอสังหาริมทรัพย์ เชียงราย โดย นางดรุณี เลาหะวีร์ นายกสมาคมอสังหาริมทรัพย์ เชียงราย เพื่อสร้างความร่วมมือในการพัฒนาบุคลากรและนักศึกษาของ มหาวิทยาลัย และบุคลากรของ สมาคมอสังหาริมทรัพย์ เชียงราย ในการพัฒนาความร่วมมือ ทางวิชาการและเทคโนโลยีสำหรับการส่งเสริมธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ภายในท้องถิ่น และความร่วมมือสำหรับการพัฒนาบุคลากร และกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ณ บ้านสิงหไคล มูลนิธิมดชนะภัย ตำบลเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงรายออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา