โลโก้เว็บไซต์ สโมสรนักศึกษา มทร.ล้านนา เชียงราย จัดโครงการสัมมนาคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2565  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

สโมสรนักศึกษา มทร.ล้านนา เชียงราย จัดโครงการสัมมนาคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2565

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 24 มีนาคม 2566 โดย สีไร กันตุ่น จำนวนผู้เข้าชม 120 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

      สโมสรนักศึกษา มทร.ล้านนา เชียงราย จัดโครงการสัมมนาคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2565 โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์วิเชษฐ  ทิพย์ประเสริฐ ผู้ช่วยอธิการบดีเชียงราย กล่าวเปิดโครงการ เพื่อให้สโมสรนักศึกษา สามารถเขียนโครงการ วางแผนการดำเนินงาน มอบหมายผู้รับผิดชอบโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ วิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรค์แนวทางการแก้ไข รวมถึงถ่ายทอดประสบการณ์ให้สโมสรนักศึกษา สามารถนำความรู้ และประสบการณ์ไปประยุกต์ใช้ในภาคการศึกษาต่อไปได้ โครงการนี้จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 22-24 มีนาคม 2566 ณ บ้านน้ำรีสอร์ท อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงรายออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา