โลโก้เว็บไซต์ คณะผู้บริหาร มทร.ล้านนา เชียงราย รับพรเนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ 2566 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

คณะผู้บริหาร มทร.ล้านนา เชียงราย รับพรเนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ 2566

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 4 มกราคม 2566 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 118 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

              วันที่ 4 มกราคม 2566 คณะผู้บริหาร และบุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิเชษฐ  ทิพย์ประเสริฐ ผู้ช่วยอธิการบดี เชียงราย เข้าพบ นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย, นางภัทราวดี สุทธิธนกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย, และนางสุภาพรรณ หมั่นเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เพื่อขอรับพรเนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ 2566 ณ ศาลากลางจังหวัดเชียงราย ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา