โลโก้เว็บไซต์ 2023-01-04 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

 วันที่ : 2023-01-04

คณะผู้บริหาร มทร.ล้านนา เชียงราย รับพรเนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ 2566
พุธ 4 มกราคม 2566 / ข่าวกิจกรรม

              วันที่ 4 มกราคม 2566 คณะผู้บริหาร และบุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิเชษฐ  ทิพย์ประเสริฐ ผู้ช่วยอธิการบดี เชียงราย เข้าพบ นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย, นางภัทราวดี สุทธิธนกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย, และนางสุภาพรรณ หมั่นเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เพื่อขอรับพรเนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ 2566 ณ ศาลากลางจังหวัดเชียงราย  >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 1 ทั้งหมด 1


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา