โลโก้เว็บไซต์ คณะผู้บริหาร มทร.ล้านนา เชียงราย รับพรเนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ 2566 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

คณะผู้บริหาร มทร.ล้านนา เชียงราย รับพรเนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ 2566

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 4 มกราคม 2566 โดย มทร.ล้านนา เชียงรายคณะผู้บริหาร มทร.ล้านนา เชียงราย รับพรเนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ 2566
              วันที่ 4 มกราคม 2566 คณะผู้บริหาร และบุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิเชษฐ  ทิพย์ประเสริฐ ผู้ช่วยอธ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา