โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา เชียงราย ร่วมงานฮอมพลังสภาผู้นำชุมชน ฮ่วมสร้างชุมชนหื้อน่าอยู่ เทศบาลตำบลป่าก่อดำ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

มทร.ล้านนา เชียงราย ร่วมงานฮอมพลังสภาผู้นำชุมชน ฮ่วมสร้างชุมชนหื้อน่าอยู่ เทศบาลตำบลป่าก่อดำ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 20 กันยายน 2565 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 41 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

                     วันอังคารที่ 20 กันยายน 2565 เวลา 08.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิเชษฐ  ทิพย์ประเสริฐ ผู้ช่วยอธิการบดี  เชียงราย พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณภัทร  ทิพย์ศรี ผู้อำนวยการกองการศึกษาเชียงราย และบุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย เข้าร่วมงานมหกรรม "ฮอมพลังสภาผู้นำชุมชน ฮ่วมสร้างชุมชนหื้อน่าอยู่" จัดโดยเทศบาลตำบลป่าก่อดำ ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สำนักงาน 6 เพื่อรายงานผลการดำเนินโครงการชุมชนน่าอยู่ โมเดลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ของพื้นที่เขตเทศบาลตำบลป่าก่อดำ โดยมี นายรุ่งโรจน์  ตันวุฒิ นายอำเภอแม่ลาว มาเป็นประธานเปิดงาน และมี ว่าที่ร้อยตรี ดำรงศักดิ์  ขวัญชัย นายกเทศมนตรีตำบลป่าก่อดำ กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์และการดำเนินงาน โดย U2T ตำบลป่าก่อดำ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ได้ร่วมจัดนิทรรศการแสดงผลการดำเนินงานของ U2T ตำบลป่าก่อดำ ณ อาคารตลาดกลางเทศบาลตำบลป่าก่อดำ  อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงรายออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา