โลโก้เว็บไซต์ ชมรมเรือพายนักศึกษา แม่ป้อมราชมงคลล้านนาน่าน ร่วมกับเยาวชนน้ำครกใหม่ และชุมชนวัดสวนหอม เข้าร่วมการแข่งขันเรือประเพณีสานสัมพันธ์น่านเหนือ-น่านกลาง-น่านใต้ จังหวัดน่าน ประจำปีงบประมาณ 2565 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

ชมรมเรือพายนักศึกษา แม่ป้อมราชมงคลล้านนาน่าน ร่วมกับเยาวชนน้ำครกใหม่ และชุมชนวัดสวนหอม เข้าร่วมการแข่งขันเรือประเพณีสานสัมพันธ์น่านเหนือ-น่านกลาง-น่านใต้ จังหวัดน่าน ประจำปีงบประมาณ 2565

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 19 กันยายน 2565 โดย สกนธ์ เรืองฉาย จำนวนผู้เข้าชม 1743 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          ชมรมเรือพายนักศึกษา แม่ป้อมราชมงคลล้านนาน่าน ร่วมกับเยาวชนน้ำครกใหม่ และชุมชนวัดสวนหอม เข้าร่วมการแข่งขันเรือประเพณีสานสัมพันธ์น่านเหนือ-น่านกลาง-น่านใต้ จังหวัดน่าน ประจำปีงบประมาณ 2565 ในระหว่างวันที่ 17-18 กันยายน 2565 ณ บริเวณแม่น้ำน่าน เชิงสะพานพัฒนาภาคเหนือ

          ผลการแข่งขัน ประเภทเรือใหญ่

          - รางวัลที่ 2 เงินสด 15,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลเกียรติยศ ได้แก่เรือ นาวาผาสุก วัดสวนหอม มทร.ล้านนา น่าน ประเภทเรือเล็ก

          - รางวัลท์ 1 เงินสด 10,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลเกียรติยศ ขวัญธาราย่าสั่งลุย เยาวชนน้ำครกใหม่ มทร.ล้านนา น่าน

ภาพ : เสน่ห์น่านวันนี้

ข่าว : อภิเดช งานกิจการนักศึกษา

เพิ่มเติม : การแข่งขันเรือประเพณีสานสัมพันธ์น่านเหนือ-น่านกลาง-น่านใต้ จังหวัดน่าน ประจำปีงบประมาณ 2565ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา