โลโก้เว็บไซต์ คณะกรรมการอนุรักษ์พลังงานประจำปี 2565 จัดการประชุมครั้งที่ 5/2565 เพื่อหารือแนวทางการดำเนินงานและรับทราบปัญหาการดำเนินงาน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

คณะกรรมการอนุรักษ์พลังงานประจำปี 2565 จัดการประชุมครั้งที่ 5/2565 เพื่อหารือแนวทางการดำเนินงานและรับทราบปัญหาการดำเนินงาน

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 17 สิงหาคม 2565 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 1015 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

                    วันที่ 17 สิงหาคม 2565 คณะกรรมการอนุรักษ์พลังงานประจำปี 2565 จัดการประชุมคณะกรรมการอนุรักษ์พลังงาน ครั้งที่ 5/2565 นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิวัฒน์  ทิพย์จร ประธานคณะกรรมการอนุรักษ์พลังงาน เพื่อรับฟังรายงานผลการดำเนินงานการอนุรักษ์พลังงานประจำปี 2565 รวมทั้งร่วมแสดงความคิดเห็นเพื่อทบทวนและวิเคราะห์ เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาการดำเนินงาน เพื่อให้การเงินงานการอนุรักษ์พลังงานเกิดความคล่องตัวและสอดคล้องกับการปฏิบัติงานจริง เกิดประสิทธิภาพ ณ ห้อง ประชุม 1 ชั้น 3 อาคารสำนักงานบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงรายออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา