โลโก้เว็บไซต์ ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งประเภทวิชาการ (อาจารย์) | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งประเภทวิชาการ (อาจารย์)

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 19 เมษายน 2565 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 686 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ตำแหน่งประเภทวิชาการ (อาจารย์)
สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย
---------------------------------------------------------

                      ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ลงประกาศเมื่อวันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2565 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งประเภทวิชาการ (อาจารย์) สังกัดคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ และสังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย โดยได้ดำเนินการรับสมัครตั้งแต่วันที่ 4 – 18 เมษายน 2565 นั้น
                     บัดนี้ การรับสมัครได้เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกในวันที่ 26 เมษายน 2565 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ

1. ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งประเภทวิชาการ (อาจารย์)  


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา