โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา เชียงราย เข้าร่วมพิธีเปิดจุดบริการประชาชนตามโครงการลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่ เทศกาลสงกรานต์ และนอกเทศกาล(กิจกรรมลออุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2565) | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

มทร.ล้านนา เชียงราย เข้าร่วมพิธีเปิดจุดบริการประชาชนตามโครงการลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่ เทศกาลสงกรานต์ และนอกเทศกาล(กิจกรรมลออุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2565)

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 11 เมษายน 2565 โดย สีไร กันตุ่น จำนวนผู้เข้าชม 89 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

     วันที่ 11 เมษายน 2565 นายภานุพงษ์  ราชคมณ์ หัวหน้าฝ่ายอาคารสถานที่ กองบริหารทรัพยากรเชียงราย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีรสชมงคลล้านนา เชียงราย เข้าร่วมพิธีเปิดจุดบริการประชาชนตามโครงการลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่ เทศกาลสงกรานต์ และนอกเทศกาล (กิจกรรมลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2565) เพื่อป้องกันและลดการสูญเสียด้านชีวิต ด้านทรัพย์สินจากอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสงกรานต์ จัดโดยองค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว ในระหว่างวันที่ 11 - 17 เมษายน 2565 ณ หน้าบริเวณหน้าสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาวออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา