โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา เชียงราย ร่วมชี้แจง เพื่อยกร่างแบบมาตรฐานถนนพาราดินซีเมนต์ กระทรวงมหาดไทย เพื่อใช้เป็นแบบมาตรฐานสำหรับองค์กรปกครองส่วนนท้องถิ่น ทั่วประเทศ  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

มทร.ล้านนา เชียงราย ร่วมชี้แจง เพื่อยกร่างแบบมาตรฐานถนนพาราดินซีเมนต์ กระทรวงมหาดไทย เพื่อใช้เป็นแบบมาตรฐานสำหรับองค์กรปกครองส่วนนท้องถิ่น ทั่วประเทศ

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 14 มีนาคม 2565 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 382 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

                         นายจตุรงค์  คำขาว นักวิชาการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเชียงราย ซึ่งได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะทำงานออกแบบมาตรฐานถนนดินซีเมนต์ ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางพารา กระทรวงมหาดไทย เดินทางพร้อมด้วยนายนรินทร์ หล้าตัน ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย และนายสมชาติ วัฒนากล้า ผู้อำนวยการสำนักช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ในระหว่างวันที่  10-11 มีนาคม 2565  เพื่อเข้าพบ นายกนกเทพ  รัจนดิลก ณ ภูเก็ต ผู้อำนวยการสำนักวิเคราะห์ วิจัยและพัฒนา กรมทางหลวงชนบท ,นายสุขทัศน์ ต่างวิริยกุล รองผู้ว่าการยางแผ่งประเทศไทย ,นางณพรัตน์ วิชิตชลชัย ผู้อำนวยการ ฝ่ายวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมยาง การยางแห่งประเทศไทย อดีตรองผู้ว่าการยางแห่งประเทศไทย และนายกิติฤกษ์ ฉิมทับ ส่วนออกแบบและตรวจสอบผิวทางแอสฟัลท์สำนักวิเคราะห์และตรวจสอบ กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม เพื่อนำเสนอข้อมูลทางวิชาการของการสร้างถนนพาราดินซีเมนต์ พร้อมทั้งมอบคู่มือและแบบมาตรฐานการสร้างถนนพาราดินซีเมนต์ กระทรวงมหาดไทย เพื่อใช้เป็นแบบมาตรฐานสำหรับองค์กรปกครองส่วนนท้องถิ่น ทั่วประเทศไทย เพื่อเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางพารา จากปัญหาราคายางตกต่ำ และเป็นการกระตุ้นการใช้ยางพาราภายในประเทศ ต่อไป ณ กรมทางหลวง  เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา