โลโก้เว็บไซต์ ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วม โครงการสัมมนาทางวิชาการในหัวข้อเรื่อง SOLOPRENEUR ลุยเดี่ยวไม่โดดเดี่ยว EP.1 คาเฟ่ธุรกิจในฝัน  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วม โครงการสัมมนาทางวิชาการในหัวข้อเรื่อง SOLOPRENEUR ลุยเดี่ยวไม่โดดเดี่ยว EP.1 คาเฟ่ธุรกิจในฝัน

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 18 กุมภาพันธ์ 2565 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 334 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

“เทศกาลคุยกับคนคาเฟ่ เพื่อสร้างแรงบันดาใจในการมีธุรกิจเป็นของตนเอง”


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วม โครงการสัมมนาทางวิชาการในหัวข้อเรื่อง SOLOPRENEUR ลุยเดี่ยวไม่โดดเดี่ยว EP.1 คาเฟ่ธุรกิจในฝัน  

ในวันพฤหัสบดี ที่ 24  กุมภาพันธ์ 2565
เวลา 13.00 – 16.00 น.
ในรูปแบบ ONLINE ผ่านทางโปรแกรม ZOOM 


โดยการบรรยายในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากวิทยากรที่มากความรู้ทั้ง 4 ท่าน ประกอบด้วย
    1. คุณโชคชัย อินอร เจ้าของธุรกิจ ร้าน RETRO COFFEE >>>> ร้านกาแฟเคลื่อนที่แห่งเดียวในอำเภอเชียงคำ
    2. คุณถกล แก้วศรี เจ้าของธุรกิจ ร้านบ้านแสงทอง >>>> ร้านคาเฟ่เชิงเกษตร ที่น่าสนใจ
    3. คุณณัชชารีย์  อินทรประดิษฐ์ เจ้าของธุรกิจ ร้าน MEEJAI COFFEE AND TREE >>>> ร้านกาแฟแห่งแรกในตำบล ที่มีทำเลที่ตั้งในชนบท 
    4. คุณธัญญา ตาดคำ เจ้าของธุรกิจ ร้าน MARI CAFE >>>> ร้านคาเฟ่ที่ไม่ใช่น้ำตาลและครีมเทียมในการทำกาแฟแต่ละแก้ว 
                  โดยในการสัมมนาครั้งนี้ ทุกท่านจะได้รับความรู้เกี่ยวกับการสร้างธุรกิจเล็กๆ ที่ทุกท่านสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ได้จริง 
ลิ้งสำหรับการเข้าร่วมสัมมนาในวันพฤหัสบดีที 24 กุมภาพันธ์ 2565 

>>>>>> https://zoom.us/j/94621261217...<<<<<

 Meeting ID : 946 2126 1217
 Passcode  : 355670
 หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเราจะได้พบกันในงานสัมมนาในครั้งนี้  

 


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา