โลโก้เว็บไซต์ U2T ตำบลหัวง้ม จัดกิจกรรมทอดผ้าป่ากองฟางต่อชีวิตควาย ณ ปางควายบ้านดงเจริญ ต.หัวง้ม อ.พาน จังหวัดเชียงราย | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

U2T ตำบลหัวง้ม จัดกิจกรรมทอดผ้าป่ากองฟางต่อชีวิตควาย ณ ปางควายบ้านดงเจริญ ต.หัวง้ม อ.พาน จังหวัดเชียงราย

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 3 ธันวาคม 2564 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 597 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

                วันที่ 3 ธันวาคม 2564 U2T ตำบลหัวง้ม นำทีมโดย ดร.พันทิพา ปัญสุวรรณ หัวหน้าโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้ว ให้แก่มหาวิทยาลัย), ดร.ณัฐรกานต์ คำใจวุฒิ หัวหน้ากิจกรรมการจัดการท่องเที่ยววิถีชุมชน,กลุ่มผู้เลี้ยงควายบ้านดงเจริญ , ชาวบ้านบ้านดงเจริญ ,อบต.หัวง้ม ,ผู้นำชุมชนทั้ง 13  หมู่บ้าน ได้ร่วมกัน ทอดผ้าป่ากองฟางต่อชีวิตควาย ณ ปางควายบ้านดงเจริญ ต.หัวง้ม อ.พาน จังหวัดเชียงราย ซึ่งได้ยอดทำบุญทั้งหมด 65,772 บาท และได้ทำพิธีสู่ขวัญควายตามประเพณีที่สืบทอดกันมา นอกจากนี้ภายในงานยังได้มีการจัดนิทรรศการแสดงผลงานของน้อง U2T ตำบลหัวง้ม ,การออกแบบร้านค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน,การแสดงทางวัฒนธรรม,การแสดงความสามารถของควายและภายในงานยังมีการประกวดการร้องเพลงอีกด้วย

 

เครดิตภาพ : ใต้ภาพ ขอบคุณคะออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา