โลโก้เว็บไซต์ U2T ตำบลหัวง้ม จัดกิจกรรมทอดผ้าป่ากองฟางต่อชีวิตควาย ณ ปางควายบ้านดงเจริญ ต.หัวง้ม อ.พาน จังหวัดเชียงราย | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

U2T ตำบลหัวง้ม จัดกิจกรรมทอดผ้าป่ากองฟางต่อชีวิตควาย ณ ปางควายบ้านดงเจริญ ต.หัวง้ม อ.พาน จังหวัดเชียงราย

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 7 ธันวาคม 2564 โดย มทร.ล้านนา เชียงรายU2T ตำบลหัวง้ม จัดกิจกรรมทอดผ้าป่ากองฟางต่อชีวิตควาย ณ ปางควายบ้านดงเจริญ ต.หัวง้ม อ.พาน จังหวัดเชียงราย
                วันที่ 3 ธันวาคม 2564 U2T ตำบลหัวง้ม นำทีมโดย ดร.พันทิพา ปัญสุวรรณ หัวหน้าโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา